Bài thơ vào tháng Sáu

Một ngày trong cơn mưa này, màu xanh đen của số phận đã được tìm thấy dọc theo lượng mưa của sét. Làm thế nào tôi có thể viết nhẹ cho bạn vào phía sau đêm và mặt đất sâu sắc Đã đi xa. Tôi chỉ có thể giữ ly rượu vàng trong gió. Sự đau khổ của sự đau khổ của số phận của số phận rất tươi đến nỗi sự đau khổ vẫn còn vô tội ngày nay. Trong một thời gian, bạn thận trọng tổ chức biểu cảm rực rỡ để khiến tôi rơi nước mắt trong đôi mắt: Huang Yongduan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *