Rồng BạCH Kim 8888 Vẫn còn nhớ Huang Xiova, người quản lý của “Nhà hàng Trung Quốc”?

Rồng BạCH KIM 8888 Hãy nhớ Huang Xiaomoming, người quản lý “Nhà hàng Trung Quốc”? Hãy nhớ người quản lý độc đoán trong chương trình tạp kỹ “Nhà hàng Trung Quốc” Huang Xiova? Năm 1977, Huang Xiova được sinh ra ở Qingdao, Sơn Đông., vì những lợi thế của ngoại hình, anh ấy đã được mời làm phim trong quá khứ, nhưng anh ấy quá ngạiAnh ta đã tham gia thành công Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Nó được nói rằng giáo viên Cui Cuiqin của ông Cui Xinqin đã đưa anh ta một. “Ngay cả khi đó là gỗ, đó là một loại gỗ đẹp.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *